Nivellerkikkert

View as:

of 20 results

Leica Sprinter 150M/250M for avanserte nivellementsarbeider Sprinter 150M og 250M er de ideelle instrumenter for avanserte måleoppdrag på bygg- og anleggsplasser. De kan lagre opp til 1000 målinger, og brukeren kan overføre via USB eller RS232 for videre bearbeiding i en PC med f. eks. Excel regneark. Beregning av høydeforskjell og program som Linjenivellement og Justering Opp/Ned muliggjør mange typer måleoppdrag. Sprinter 250M kan sammen med en glassfiberstang gi en nøyaktighet på 0,7 mm og kan brukes til setningsmålinger.