Home , Page 4

View as:

of 83 results

Maksimal fleksibilitet og evnen til å tilpasse seg raskt etter behovene er avgjørende for prosjektene dine. Med Leica Rugby
CLH kan du oppgradere laseren din etter behovene i bruksområdet. Du betaler for den funksjonaliteten du trenger for å
gjøre jobben, uten å betale for tilleggsfunksjoner du ikke bruker.

Rugby CLH kan oppgraderes til:

Fås også modell for landbruk.